Privacy statement

De commissie Zeekajakvaren (NZKV) gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Voor een abonnement op de "Berichten aan Zeekajakvarenden" (BaZk) hebben wij uw naam, adresgegevens en e-mail adres nodig.

Voor het on-line aanmelden bij onze opleidingen zijn soms aanvullende persoonlijke gegevens nodig.

Indien u uw persoonlijke gegevens niet on-line wilt invullen, dan kunt u ons deze gegevens, indien van toepassing, ook e-mailen of per post toezenden of telefonisch contact met het secretariaat opnemen.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld en gerelateerd aan de activiteiten van de NZKV en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Er wordt ook geen programmatuur van derden gebruikt die gegevens opslaat voor gebruik elders.

Wij verzoeken een ieder zorgvuldig om te gaan met het gebruik van sociale media voor wat betreft de (namen van) deelnemers aan onze activiteiten en het gebruik van (gedeelde) foto's en 'photo-tagging'. 

Respecteer de privacy van al diegenen die geen gebruik van sociale media (willen) maken.