Home / Activiteiten

Onze visie

De Nederlandse ZeeKajakVaarders (NZKV) is onderdeel van de Stichting Kano Activiteitenhet (SKA) welke is aangesloten bij het Watersportverbond.

De NZKV houdt zich bezig met opleidingen voor persoonlijke vaardigheden en kadervorming teneinde verantwoord zeekajakvaren in Nederland mogelijk te maken. Om dit te bereiken organiseert de NZKV een variatie aan activiteiten. In Nederland is de NZKV de enige organisatie die voor deze doelstellingen als zodanig is erkend door het Watersportverbond.

Een goede uitleg over de organisatie en wie voor wat verantwoordelijk is voor het zeekajakvaren in Nederland is te vinden op de website van het Watersportverbond.

De hoofddoelstellingen van de NZKV zijn het veilig en plezierig zeekajak varen te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van het realiseren van deze doelstellingen is trainen en opleiden. Daartoe organiseert zij een verscheidenheid aan activiteiten zoals tochten, theoretische en praktische trainingen, workshops, zeekampen, examens en bijeenkomsten voor beginnende en gevorderde zeekajak vaarders en instructeurs.

Verder leert de NZKV voor zeekajakvaren risico’s ervaren, inschatten en er verantwoord mee omgaan.
Dit alles heeft te maken met het aspect veiligheid.

Daarnaast biedt de NZKV stage, opleidings en examen mogelijkheden voor toekomstige zeekajakinstructeurs. Hierbij wordt de structuur van het CWO/WSV gevolgt waarmee nauw wordt samengewerkt. 

Veiligheid op zee in het algemeen en specifiek voor de zeekajaksport, milieu bescherming en gezondheid (blessure preventie) zijn zeer belangrijke aspecten voor de NZKV. 

De NZKV heeft een HSE protocol waar zowel deelnemers als instructeurs zich aan moeten conformeren en het daarbij behorend voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de achtergronden van veiligheid en milieu is  voor iedereen vrij beschikbaar.

Het HSE protocol en het voorlichtingsmateriaal zijn opgesteld aan de hand van internationale standaarden, voorlichtingsmateriaal en aanbevelingen.

Activiteiten

De commissie zeekajakvaren (NZKV) organiseert tochten en opleidingen (weken en weekends) die geleid worden door gecertificeerde WSV-CWO instructeurs zeekajakvaren en waarbij het aspect opleiding aanwezig is.

De tochten en opleidingsweken dienen als deel van de opleidingen voor de certificaten "Zeevaardigheid" (ZV) en "Zeevaardigheid-Extra" (ZVE). We organiseren ook diverse vaardigheids- en veiligheids examens en de opleiding tot instructeur zeekajakvaren.

De kalender geeft het jaaroverzicht weer van onze activiteiten met daarbij aangegeven het niveau dat vereist is om aan de activiteit deel te nemen. Van een aantal jaarlijks (terugkerende) activiteiten is een uitgebreide beschrijving beschikbaar op deze website.

In de opleidingsweken ligt nog meer nadruk op het 'leren' dan bij de tochten. Deze opleidingsactiviteiten zijn belangrijke schakels in de opleidingsstructuur. 

Traditiegetrouw zijn er twee opleidingsweekenden in Zeeland, gericht op beginnende zeevaarders, en begin september een opleidingsweek op Vlieland. 

Voor zeekajakvaarders met het niveau ZV of hoger organiseren we jaarlijks diverse mogelijkheden in het buitenland.

Niveau van kajakvaardigheid

Wij hanteren voor het vaststellen van vaardigheids niveaus van deelnemers de onderstaande definities: 

KVA Kajak/ beginner  Is geslaagd voor het examen Kanovaardigheid A
B Zee - beginner  Heeft weinig ervaring op groot water
G Zee - gevorderd    Heeft enige tochten op groot water gevaren
ZV  Zeevaardig  Is geslaagd voor het examen Zeevaardigheid
ZVE Extra zeevaardig  Is geslaagd voor het examen Zeevaardigheid-extra  
TL Tochtleider  Is geslaagd voor de aantekening Tochtleider  

Toekomstige Activiteiten

Hier onder staan de eerste 10 activiteiten die wij organiseren kijk voor alle activiteiten bij kalender