Abonnees

Abonnees / donateurs,

De NZKV is een organisatie voor en door vrijwilligers, zonder subsidie. Als abonnee ondersteun je het bestaan en onderhoud van onze website.

Abonnees genieten korting op de grote activiteiten van de NZKV met name, opleidingsweekenden, opleidingsweken en theorie cursussen. Lijkt dat jouw ook wat dan kun je abonnee / donateur worden door je online aan te melden met dit formulier en het abonnementsgeld over te maken naar de bankrekening van de Stichting Kano Activiteiten.

Betalen doe je door € 10,- over te maken naar:
Stichting Kanoactiviteiten, Rijswijk
IBAN: NL07INGB0008406981
BIC: INGBNL2A
Graag vermelden : Nieuwe abonnee