HSE

HSE is een Engelse afkorting en betekent “Health, Safety and Environment”. Deze term is internationaal dermate ingeburgerd dat ook de NZKV deze afkorting gebruikt voor Gezondheid, Veiligheid en Milieu. 

Veiligheid op zee in het algemeen en specifiek voor de zeekajaksport, milieu bescherming en gezondheid (voornamelijk blessure preventie) zijn zeer belangrijke aspecten voor de NZKV. 

De NZKV heeft een HSE protocol waar zowel deelnemers als instructeurs zich aan moeten conformeren en het daarbij behorend voorlichtingsmateriaal met betrekking tot de achtergronden van veiligheid en milieu. Deze documenten zijn voor iedereen vrij beschikbaar op de download pagina.

Het HSE protocol en het voorlichtingsmateriaal zijn opgesteld aan de hand van internationale standaarden, voorlichtingsmateriaal en aanbevelingen.

Het belangrijkste basis document tijdens het opstellen van het protocol en het voorlichtingsmateriaal was afkomstig van het Britse HSE instituut. 

Veel internationale veiligheidsstandaarden en veiligheidsprotocollen refereren naar dit document en hebben het direct of indirect als uitgangspunt genomen. 

Verder komt ook de invloed van de menselijke factor en de daarbij behorende sociale aspecten en valkuilen ruimschoots aan bod.

Dit is voor een groot gedeelte gebaseerd op een bijdrage van de NKBV en voorzien van voorbeelden uit de zeekajaksport.

Ook is er informatie over groepsgedrag  en veiligheid en komt een systematische methode voor risico analyse in planning en uitvoering aan de orde. 

Het HSE protocol en het voorlichtingsmateriaal kunt u downloaden vanaf de download pagina.

 

 

Versie: 1.0  -  30/10/2015