Voorwaarden

Aanmeldingen voor informatie:

Voor aanmelden voor de NZKV informatie (community, abonnee of instructeur) wordt een lijst gevuld in chronologische volgorde van aanmelden.

Een aanmelding is definitief als men akkoord gaat met de voorwaarden vermeldt elders op deze webpagina.

Aanmeldingen voor inschrijvingen van activiteiten: 

In chronologische volgorde van aanmelden wordt een activiteiten lijst gevuld met aanmeldingen. 
Een aanmelding wordt definitief als de betaling bij de penningmeester binnen is. 

De volgorde van deelnemers wordt bepaald door de datum van betalen. Is het maximum aantal deelnemers bereikt, dan wordt er een wachtlijst aangelegd. Lang op de aanmeldingslijst staan zonder betaling, betekent dus niet dat dit de garantie geeft op definitieve deelname.

Een aan melding is definitief als men akkoord gaat met de voorwaarden vermeldt elders op deze webpagina.

Tarieven:

Bij iedere activiteit wordt de prijs vermeld. Leden van het Watersportverbond genieten een korting.
Ook leden of begunstigers van andere organisaties die bepaalde activiteiten ondersteunen genieten voor die activiteiten dezelfde korting als Watersportverbond leden. Als men in aanmerking komt voor een korting moet men altijd organisatie en lidmaatschap nummer vermelden.
Het lidmaatschapsnummer van het Watersportverbond staat o.a. vermeldt op de ledenpas en op het adres etiket van de "Kanosport".
Het lidmaatschapnummer van andere organisaties staat meestal ook op de ledenpas (indien aanwezig) en altijd op de adres etiketten van per post verspreide pubicaties.

Tientjes abonnees en begunstigers van het NZKV genieten een extra korting.

De kortingen zijn niet cumulatief, men kan maar voor één (1) korting in aanmerking komen.

Betalingen:

De prijs moet voldaan worden op de bankrekening van de Stichting Kanoactiviteiten.
Zie Bankgegevens bij Contacten. Vermeld altijd de naam van de activiteit en bij de betaling.

Annuleringsvoorwaarden:

Een deelnemer kan zonder kosten annuleren tot een maand van te voren. 

Ook kan er zonder kosten geannuleerd worden binnen 4 weken tevoren als er iemand van de wachtlijst de vrij gevallen plaats kan overnemen, mits het niveau van vaardigheid gelijkwaardig is. 

Als er geen wachtlijst is, kan door het voordragen van een vervanger door de deelnemer ook kosteloos worden geannuleerd. Het bestuur van de NZKV adviseert iedereen het afsluiten van een annuleringsverzekering in overweging te nemen wanneer het aanzienlijke bedragen betreft.

Materiaal schade:

Schade aan kajaks kan alleen via een eigen verzekering worden verhaald. 

Voor materiaal schade kan de NZKV nimmer aansprakelijk worden gesteld  tenzij er sprake is van grove en verwijtbare nalatigheid van de organisatie. 

AVG

Alle data die bij aanmeldingen verstrekt wordt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is en conform de privacy verklaring.

Bewaartermijnen zijn afgestemd op de doelstellingen. Bij akkoordverklaring gaat men akkoord met het gebruik en distributie van deze verstrekte data.

Afwijkende of aanvullende voorwaarden:

Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden.

Deze worden altijd bij de activiteit publicatie op het web vermeld.
Bij het aankruisen voor akkoord van de voorwaarden geeft men aan dat men kennis heeft genomen van de voorwaarden en eventueel de aanvullende voorwaarden en daarmee akkoord gaat.

Examen voorwaarden:

Het NZKV neemt alleen examens af voor vaardigheids eisen en theoretische kennis volgens de normering van het Watersportverbond.

Derhalve worden alle examens in beginsel afgenomen onder de deelname voorwaarden en uitvoeringseisen van het Watersportverbond.
Voor alle examens die de NZKV afneemt vindt u de actuele eisen op de website van het Watersportverbond.

De organisatie en de organisatie voorwaarden zijn altijd van de NZKV.
Aan examens zijn kosten verbonden voor de organisatie door de NZKV en kosten voor het Watersportverbond.

Beiden worden apart in rekening gebracht. Tarieven vindt u altijd bij de de omschrijving van het evenement waar het examen wordt afgenomen en kunnen variabel zijn.

NZKV informatie:

Deze website is de officiële en enige informatie bron van de NZKV.
Bij verschillen met publicaties elders is de NZKV website beslissend.

De NZKV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van publicaties elders.
Er is in het algemeen weinig zicht op juiste plaatsing van aangeleverd materiaal.
Inschrijvingen van evenementen lopen altijd via de NZKV website, tenzij anders aangegeven op deze website.