Instructeurs

Na het inloggen (onderaan deze pagina) opent een submenu.

Organiseren
Bij de tab Organiseren vindt je een stappenplan voor het opstellen van een activiteit voor de NZKV.
Belangrijk is om te weten dat een activiteit pas een NZKV activiteit is als deze op de NZKV website is gepubliceerd. Dit is ook een voorwaarde om te vallen onder de NZKV aansprakelijkheidsverzekering voor het uitvoeren van activiteiten.

Het is een vier stappenplan, echter niet iedere stap is altijd noodzakelijk.
Lees het eens door, het is niet complex en wezenlijk niet anders dan het altijd is geweest.

Aanmelden activiteit
Hier vindt je het online opgave formulier voor een nieuwe activiteit. Dit is een eenvoudig formulier die redelijk veel mogelijkheden biedt.
Voldoet het niet helemaal aan de eisen dan kan men aanvullend losse documenten gebruiken of een alternatief opgave formulier kiezen bij de Downloads.
De webmasters kunnen ieder denkbaar online formulier maken, echter er wordt wel gestreefd naar zoveel mogelijk eenvoud en uniformiteit.
Ook moet men geen overbodige informatie vragen. De GDPR/AVG regelgeving schrijft voor een minimum aan informatie te vragen en op te slaan.
Als een begroting nodig is moet deze apart worden ingestuurd.

Opmerking voor het aanmelden van een activiteit:
In het online opgave formulier worden drie mogelijkheden geboden voor Opgave door deelnemers.
Als men kiest voor online opgave via de NZKV website moet er een inschrijfformulier komen.
De standaard is het inschrijfformulier voor Vlieland. Daar wordt echter veel informatie gevraagd, meer dan vaak nodig is of heel andere informatie is nodig.
Men kan zelf met een voorstel komen of de webmaster vragen een voorbeeld of voorstel toe te sturen en dat op te merken.
Als een formulier op de website is gemaakt en getest wordt er automatisch een database gegenereerd.
Zolang dit formulier in de testfase is kan die worden gewijzigd tot alles naar wens is.
Als de eerste inschrijvingen binnenkomen kan het formulier niet meer worden gewijzigd.

Downloads
Bij de Downloads vindt je formulieren voor de stappen 1, 2 en 3 van het organiseren van een activiteit.
Dit zijn alle formulieren die in gebruik zijn geweest sinds de Commissie Zeekajakvaren van de NKB heeft bestaan en de NZKV.
Verder is er een begrotingsdocument en zijn er NZKV organisatie documenten met onder andere declaratie formulieren, huishoudelijk reglement en allerlei andere informatie.

Instructeurs kalender
Hier vindt je door de NZKV of het Watersportverbond geplande activiteiten voor instructeurs.
Deze activiteiten kunnen in het licht staan van licentie verlenging.