Privacy statement

De commissie Zeekajakvaren (NZKV) gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Voor een abonnement op de "Berichten aan Zeekajakvarenden" (BaZk) hebben wij uw naam, telefoonnumer en e-mail adres nodig. Hetzelfde geldt voor Nieuwsflits en Community nieuws.
Voor activiteiten zijn aanvullende gegevens noodzakelijk.

Afhankelijk van het doel worden gegevens via web inschrijvingen, per email of telefonisch verzameld.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld en gerelateerd aan de activiteiten van de NZKV en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
De enige uitzondering kan het Watersportverbond zijn ten behoeve van certificaat verstrekking.

Er wordt ook geen programmatuur gebruikt die gegevens opslaat voor gebruik elders, bijvoorbeeld op servers buiten de EU.

Wij verzoeken een ieder zorgvuldig om te gaan met het gebruik van sociale media voor wat betreft de (namen van) deelnemers aan onze activiteiten en het gebruik van (gedeelde) foto's en 'photo-tagging'. Respecteer de privacy van al diegenen die geen gebruik van sociale media (willen) maken.

De volledige NZKV privacy verklaring kunt u hier downloaden.